Pleionekultur

Dyrkingsveiledning

Les fra begynnelsen eller gå rett til temaer for pleionekultur: Lys, Vanning, Gjødsling, Ompotting, Kompost

Pleionekultur - Pleione formosana Eugenie

1) Pleione formosana Eugenie tåler noe frost. Foto Eric Locke

Pleione albiflora x praecox

2) Pleione albiflora x praecox. Foto Eric Locke

Pleione Confirmation 'Tanned Beauty'

3) Pleione Confirmation er hybriden P. maculata x P. praecox. Foto Eric Locke

Pleione Kenya

Pleione Kenya. Foto Eric Locke

Pleioner - Pleione tongariro

Pleione Tongariro

Pleione grandiflora

Noen få arter er vinterherdige, men nesten alle krever tempererte forhold. I vinterhalvåret må de lagres tørt og frostfritt.

Høst- eller vinterblomstrende Pleone krever noe høyere temperaturer, 5-10 C om vinteren med lett fuktighet. Ellers er noen få vinterherdige ned mot -15 til -20 grader under forutsetning av at plantene holdes tørt. Pleione regnes som enkle i kultur og kan dyrkes ute i bed på helårsbasis eller inne i potter. Planter ute i bed må dekkes mot vinterregn. De fleste Pleione, spesielt de vårblomstrende, vokser i kjølige habitater der vintertemperaturen (tørketiden) ligger mellom 0 og +5 grader.

Pleione maculata og dens hybrider er tropiske og må vokse varmt med minimum 18ºC om vinteren. De skal ha lett  fuktighet gjennom hele vinteren. Hvis disse holdes for kjølig, vil bladene vokse, men planten vil aldri blomstre og formere seg med bulbiller!

Litt om lys i pleionekultur

I en pleionekultur må det skjermes mot sterkt sollys fra begynnelsen av mars og framover, ettersom bladene er ganske sarte og blir lett brente. Bruk skyggeduk hvis du dyrker Pleione i et drivhus og pass på at de ikke står mot et sørvendt vindu i en stue. Om sommeren vil alle ha nytte av å stå ute. Sett plantene ut i hagen etter blomstring når det ikke lenger er fare for frost. Avklimatiser plantene om våren ved å ta dem inn om natten og ut igjen på dagtid. Da kan de tåle solfylte forhold ganske lenge så lenge røttene holdes kjølige.

Vanning

I en pleionekultur skal det være fuktig kompost i vekstsesongen som er fra mars/april og mot slutten av oktober. Både vår- og høstblomstrende planter har samme vekstsyklus. Den eneste forskjellen er at de mer kjølige plantene blomstrer i begynnelsen av syklusen og sistnevnte på slutten. Etter den tørre og kjølige hvileperioden, starter vanning når de første knoppene viser seg. På dette stadium har planten (pseurobulben) ingen røtter, Vann sparsomt i begynnelsen, øk etter hvert som veksten kommer i gang. For hard vanning for tidlig før nye røtter har utviklet seg tilfredsstillende, kan drepe røttene. De tåler ikke en kliss våt kompost. Røttene kan dø og nye røtter vil ikke bli dannet.  Da kan i værste fall planten dø.
Når bladene utvikler seg ved blomstringens slutt, vann hver uke eller når komposten er blitt tørr. Løft potten for å teste dens vekt, hvis den er tung er den våt; Hvis den er lett er den tør. Bruk rent vann og aller helst regnvann hvis du har det. La plantene stå ute i regnvær, Pleione elsker det! Mot sutten av vekstperioden reduseres vanningen gradvis til komposten blir helt tørr i oktober-november. De nye pseudobulbene er modne og i hvile. 

Gjødsling

Pleione trenger moderate gjødselmengder, og all gjødsel bør tynnes til ca. 1/4 av styrke av det som er angitt på pakken. En gjødsel med høyt nitrogeninnhold kan brukes fra april til august. Gjødsle hver andre uke. Mot slutten av vekstsesongen i august-september, bytt til en gjødsel med høyere innhold av kalium og fosfor, igjen på 1/4 styrke. Dette vil gi bedre modning av  bulbene som blir bedre rustet for overvintring. Gjødsling opphører i oktober og starter igjen til våren. Pleione skal ikke ha kalk.

Ompotting

I en god pleionekultur bør plantene ompottes hvert år i fersk kompost. Pseudobulben må ikke bli begravet i komposten, men bør maksimalt være en tredjedel nedsenket. Ompotting gjøres når den er i hvile og før veksten starter. På nyåret ville være en god tid. Vær forsiktig når du håndterer pseudobulber på dette stadiet. Hvis du ødelegger det lille skuddet som skal gi blomster, vil det ikke være et annet skudd til året etter.
Pleione kan dyrkes enten en til tre i en liten potte eller mange av samme slaget i en bolle. Potten må ha en dybde på ikke mindre enn 9 cm, helst 11 cm for å få nok plass til røttene i løpet av sommeren. Et godt rotløp hjelper utviklingen til god størrelse på pseudobulben for neste år. For grupper av Pleione bruker jeg flate potter på diameter 15cm for 5-7 pseudobulber, til 30cm for opptil 30 pseudobulber. Sørg for at potten gir god drenering. Potter som har hull bare i bunnen, bør stå på grus eller småstein slik at vannet kan renne lett bort. Aldri tillat vekstmediet å bli stående i vann for røttene kan råtne og planten kan gå til grunne.

Kompost

Kompostblandingen skal gi god drenering, men beholde tilstrekkelig fuktighet for å få plantene til å trives. Dette kan oppnås på mange forskjellige måter ved hjelp av en rekke komponenter. I hovedsak er det to typer kompostblandinger: stort sett organisk og stort sett uorganisk.

Jeg bruker organisk kompost fordi den er enkel å skaffe og erfaringer fra andre dyrkere er at en naturkompst gir best vekst. Min naturkompst består av 3 deler furuubark og en del levende grønn mose (Sphagnum). Barken bør skylles, noe som fjerner alt barkstøv. Det bør være bark mot bunnen av potten og mest mose mot toppen. Du kan også ha litt perlite i denne blandingen. Norge er full av mose og du kan kjøpe bark på et gartneri.

Det er vanskelig å få tak i uorganisk materiale i Norge som passer for Pleione. Uorganisk kompost har jeg ikke brukt og ser ingen grunn til å prøve det. 

Pleione ser jeg på som enkle i kultur. De kan også dyrkes i vinduskarmen bare plantene ikke står i et sørvendt vindu og at du har et kjølig sted der de settes om vinteren.

Prøv noe nytt og lykke til!