Platanthera

Denne siden er om nattfioler (Platanthera) som hageorkideer 

Platanthera

Naturalisert skognattfiol i hagen

PLATANTHERA – nattfioler som hageorkideer

En av fordelene med Platanthera (nattfiol)er at de ikke krever basisk jord og mange steder kan nattfiol finnes i forbausende sur jord. Finner nattfiol seg til rette i hagen, vil de formere seg både vegetativt og med frø. Jeg har dyrket nattfiol noen år og mine resultater er ganske gode. Platanthera er for som så mange andre jordorkideer kravfulle med vekstmedium, og i en næringsfattig skogsjord finner de seg til rette.

Hjelp gjerne nattfiolene med frøformeringen ved at du på seinsommeren straks frøkapslene er modne plukker dem av. Fjern gras og andre småplanter i smågroper til du får kontakt med jorda. Knus frøkapslene og så frøene. Legg noen få brune gamle løvblader og annet organisk smårask i et tynt lag over frøene.
Nattfiol vil også trives utmerket i bed med skogsjord tilsatt litt grov skjellsand. Vanning kan være nødvendig for naturalisert nattfiol i eng eller på en skogtomt. Neste sommer ser du resultatet som kraftigere planter med flere blomster. I et naturalisert område med nattfiol  bør grasklipperen få hvile til utpå seinsommeren!

Les om nattfiol i Norge på Norske Orkideer