Orchis

Denne siden er om Orchis (for eksempel vårmarihand) som hageorkideer.

Orchis mascula - Vårmarihand i hagen - Hageorkideer - Orkidehagen

Orchis mascula – Vårmarihand i hagen

Orchis mascula - Vårmarihand i hagen - Hageorkideer - Orkidehagen

Orchis mascula – Vårmarihand i hagen

Orchis mascula. Helt hvite blomster finnes også

Orchis mascula. Helt hvite blomster finnes også.

ORCHIS som hageorkideer

Orchis har som slektene Anacamptis og Ophrys felles vekstrytme ved at de er hvilende i tørkeperioden om sommeren og starter veksten på høsten. Plantene utvikler en liten rosett av blader, overvintrer og fortsetter veksten på våren. Så blomstrer de, visner ned og går inn i sin hvileperiode gjennom sommeren. Vi har en art i slekten Orchis: O. mascula (vårmarihand). 

Alle arter har konkrete individuelle behov, men det generelle er at alle krever fattig alkalisk jord for å vokse. Det primære målet for dyrkeren er å gjenskape forholdene som hver art har i sitt habitat. Du kan dyrke Orchis som hageplanter eller i potter i kaldhus (frostfri overvintring).

Alternativt kan de dyrkes i en eng noe som nok krever mer tilrettelagte forhold enn i en hage. Vil du plante i eng er nivået på jordens fruktbarhet og pH avgjørende. Flertallet krever alkalisk jordsmonn og tåler ofte ulike nivåer på jordfuktighet. Arealets fruktbarhet kan leses av den vegetasjonen som området besitter. Høye gress- og stauder tilsier høy produksjonsevne og egner seg derfor dårlig. Det skal være lavproduksjonsområder med svært lave gress- og stauder. Der det er tett løvverk er det lite sannsynlig at mange av artene vil overleve. Arealets pH-verdi må sjekkes.
Artene av Orchis kommer fra sørligere breddegrader og byr på utfordringer her oppe i nord. Flere arter Orchis og noen nærstående slekter har arter som starter blomstringen allerede ved jule- nyttårstider ved Middelhavet! 

Overvintrer plantene utendørs er det viktig at plantene holdes på den tørre siden. God drenering kan oppnås ved å legge en liten haug med småstein rund plantene, Er plantene våte etter et regnvær med påfølgende sterk frost kan plantene lett fryse i hjel. Bruk en kompost som har en stor mengde med skarp sand (2 mm) noe som gir god drenering.

Det beste for oss her nord er å dyrke Orchis i potter i kaldhus. Da har vi full kontroll på fuktighet og temperatur. Orchis liker ikke store temperaturforskjeller for eksempel på dager med sterkt sollys og med påfølgende lav nattetemperatur.

Orchis spitzelii og O. militaris finnes på Gotland og her i Norge har vi vårmarihand (O. mascula). Alle tre er arter som burde kunne dyrkes ute i hagen med tilrettelagte forhold.

Følgende arter og hybrider kan importeres:

 • O. anthropophorum
 • O. italica
  Står nær O. simia og O. militaris, men mindre hardfør og større blomster. Anses enkel i pottekultur. 
 • O. mascula
  Vårblomstrende. Kan danne høye blomsterstengler med svær mange blomster. Passer bra i hagen eller i potter. Blomstene lukter godt ute, men får vondt lukt innendørs.
 • O. militaris Regnet som den enkleste å dyrke. Tørkesommer!
 • O. militaris x purpurea 
  En karakteristisk og sterk hybrid.
 • O. militaris x aceras
  En lettdyrket hybrid som er vakrere enn sine foreldre. 
 • O. purpurea
  Den største av de alle, men ikke for kultivering i potter. Lever i symbiose med en sopp i hasselskog.  Hasselskog er et krav!
 • O. simia
  En sjelden art. Lettdyrket som militaris, men tørrere og varmere.  
 • O. spizeli
  Kalkholdig jord med furunåler.

Les om vårmarihand i Norge på Norske Orkideer