Epipactis

Denne side er om Epipactis (Flangrer) som hageorkideer

Epipactis gigantea - Hageorkideer - Orkidehagen

Epipactis gigantea

Myrflangre - Epipactis palustris - Hageorkideer - Orkidehagen

Myrflangre – Epipactis palustris

  

Epipactis – Flangre som hageorkide

I slekten Epipactis er det tre planter som er aktuelle som hageorkideer. Disse er myrflangre (E. palustris), E. gigantea og E. Sabine som er hybriden E. palustris × E. gigantea. Sistnevnte kommer fra vestre Nord-Amerika. Det finns også flere arter og hybrider for hagen, men kan være vanskelig å få tak i. Myrflangre blir ofte vurdert som en orkidé med helt spesielle krav til habitat og vekstforhold, og derfor antar man at den er vanskelig å dyrke i en hage. Så la meg si med en gang at myrflangre er meget enkel å få til i hagen.  Det som kreves for planter i denne slekten er en helt vanlig orkidéjord, som til Cypripedium, men med et større innhold av moldjord og helst litt leirjord. Jorda må altså, som vanlig for orkideer, gi god drenering, holde ekstra godt på fuktighet og ha pH rundt 7,0. Jorda må aldri tørke ut i vekstsesongen. Alle vil ha godt fuktige forhold og vanning kan ofte være påkrevet.
Alle tre flangrene kan dyrkes i samme jord og plasseres i full sol. Da flangrene også har rhizom som Cypripedium, skal røttene spres ut til alle kanter fra stengelens basis og langs rhizomet omtrent 10 cm under jordoverflataen Plant om høst eller vår, og nye skudd skal ligge omtrent 5 cm under overflaten.

Da jeg fikk tre skudd myrflangre for omtrent 15 år siden ble de til sju skudd året etter, for så å bli til 15 skudd to år etter planting, osv. Alle tre flangrene har god vegetativ formeringsevne og danner flotte bestand i bed i hagen. Litt forsiktig gjødsling med orkidégjødsel i vekstsesongen ser de ut til å dra nytte av.

Epipactis har rhizom

Epipactis har rhizom

 

Les om flangrene i Norge på Norske Orkideer