Anacamptis

Denne siden er om planter i slekten Anacamptis som hageorkideer.

Anacamptis morio - narrmarihand

Anacamptis morio – narrmarihand

Slekten Anacamptis 

Narrmarhand er Norges eneste art i slekten Anacamptis som består av 13 arter og 2 underarter som er mest utbredt rundt Middelhavet.

Alle arter i slekten Anacamptis er i hvile om sommeren. I løpet av sein høst og gjennom vinteren vokser det opp en rosett med blader og plantene blomstrer en gang på våren. Noen arter vokser raskt i løpet av høsten, stopper å vokse når temperaturen faller og deretter starter på nytt igjen når temperaturen stiger på våren. Andre arter vil presse opp en knopp i løpet av høsten, men vil ikke virkelig begynne å vokse igjen før helt tidlig på våren.

Artene har konkrete individuelle behov, men generelt krever de næringsfattig jord. Det primære målet er å gjenskape forholdene som hver art vokser i. Det er tre hovedområder der du kan dyrke Anacamptis; i en eng, i en steinrøys eller i helt frostfrie forhold i et kaldhus.
I en eng er pH og jordens fruktbarhet avgjørende. De fleste krever alkalisk næringsfattig jordsmonn, men tåler ofte ulike nivåer av fuktighet i jorden. Ved planting i en eng må du først sjekke pH for å sikre om jorda er egnet. I et eksisterende eng vil den tilstedeværende flora vil gi en indikasjon på både jordkvalitet og nivå av pH. Der det er store løvtrær er det usannsynlig at mange av artene vil overleve.

Planter dyrket i kaldhus kan kontrolleres til enhver tid. Vanning kan tilpasses artene og potten må få lov til å bli ganske tørr om sommeren når knollene er hvilende. Men knollene skal holdes lett fuktige og må ikke tørke helt ut. Et vekstmedium (kompost) som har en stor mengde av sand ( 2mm) gir god drenering. Dette er viktig om vinteren når frost kan skade ny vekst, spesielt hvis planten er våt og det blir frost. I Norge bør kaldhuset holdes over frysepunktet for å unngå eventuelle problemer. Temperaturen bør kontrolleres på senvinteren; spesielt på dager når det er sterkt sollys etterfulgt av kalde netter. Plantene liker ikke raske temperaturendringer

De grunnleggende kravene til hver art er avgjørende for å lykkes i kultur og du kan finne ut av dette gjennom å studere litteratur og nettsteder. Kravet er å gjenskape forholdene i artenes naturlige habitat til hagen.

Følgende arter kan anskaffet ved import:

 • Anacamptis Laxiflora

  En veldig fin og stor Anacamptis. Lettdyrket og passer for villhager på fuktig næringsfattig og kalkrik jord. Moderne landbruk har gjort den svært sjelden i naturen i dag. Følsom for gjødsel.

 • Anacamptis longicornu
  Nær slektning av narrmarihand. Litt mindre hardfør og med vakre fargede blomster.
 • Anacamptis morio (narrmarihand)
  Sjelden i naturen grunnet gjødsling i landbruket. Når gresset vokser høyere og sterkere etter gjødsling forsvinner plantene raskt. Lettdyrket på svært mager grunn i en villhage. Også egnet for dyrking i potte. En av våre tidligste blomstrende ville orkideer som ser ut som små hyacinter.

 • Anacamptis papilio grandiflora
  En veldig flott art fra land rundt Middelhavet. Enkel å dyrke i pottekultur. Frostsensitiv.

 • Anacamptis pyramidalis
  Tørr kalkrik godt drenert jord. På mørke vinterdager kreves god luftsirkulasjon for å motvirke soppangrep. 

 • Anacamptis sancta
  En lettdyrket art i forhold fra rundt Middelhavet.

Les om narrmarihand på Norske Orkideer

 •